LappSimons Historia

LappSimons Historia

LappSimon har en lång historia, värd att berätta och att vara stolt över. Vi vill inte tappa vår anknytning till det folk som gett oss namnet LappSimon.

LappSimon har en lång historia, värd att berätta och att vara stolt över. Vi vill inte tappa vår anknytning till det folk som gett oss namnet LappSimon.

Ett familjeföretag som bär på en 100 år lång historia.

John fick namnet LappSimon genom sin goda relation och handel med samerna, han blev en handelslänk mellan fjällen och kusten.

Vår historia sträcker sig hundra år tillbaka i tiden, djupt rotad i de norrländska skogarna. Det hela började i Flåsjön 1915 som ett renslakteri då NilsÅke Simonsson startade sitt renslakteri i Harads. 1939 tog sonen John över företaget. Han såg stora möjligheter och företaget började sin tillväxtresa. Under 80-talet sysselsatte deras fabrik drygt 80 personer i Haradsbygden, för att inte tala om Hotell LappSimon i Laxede. John var en handelsman som såg möjligheterna i att förädla och distribuera de samiska varorna. Man kan säga att han var handelslänken mellan fjällen och kusten. I LappSimons fabrik förädlar man idag alla djurslag, inte bara kött från ren, utan även fågel, fläsk och nöt.